Copyright © 2024. Tüm hakları saklıdır. News Tanıtım

Haber Cini – Son dakika haberleri

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Yaşam
  4. »
  5. UYUŞTURUCU TİCARETİ Suçu

UYUŞTURUCU TİCARETİ Suçu

admin admin - - 6 dk okuma süresi
73 0

UYUŞTURUCU TİCARETİ Suçu

Uyuşturucu ticareti suçu (TCK m.188) ile uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçu (TCK m.191) sıklıkla birbirine karıştırılan iki farklı suç türüdür. Bu iki suçun birbirinden ayırt edilebilmesi için bazı temel unsurlar bulunmaktadır. Bu yazımız içeriğin İzmir Avukat Kadir KARAKUŞ tarafından konuya ilişkin bilgilendirileceksiniz.

Uyuşturucu Ticareti Ele geçirilen uyuşturucu maddenin miktarı (kişisel kullanım sınırını aşacak düzeyde mi-değil mi?) en belirgin unsurlardan biri uyuşturucu ticareti olarak bilinir. Yargıtay, uyuşturucu maddenin kişisel kullanım sınırı veya miktarı, suçun niteliğini belirlemek için tek başına yeterli değildir (Y20CD-K.2017/6864). Amaç, maddelerin miktarına bağlıdır, ancak tek ölçüt olarak kabul edilemez. Örnek vermek gerekirse, bir gram uyuşturucu veya uyarıcı madde ile yakalanmak, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma veya ticari amaçla bulundurma suçlarını oluşturabilir. Bu nedenle, miktar ölçütü dışında somut olayın özelliklerine de bakılmalıdır

-Şüphelinin bulundurduğu uyuşturucu maddeyi başkasına satma, devir etme veya tedarik etme konusunda herhangi bir davranış (müşteri arama, pazarlık yapma gibi) uyuşturucu madde ticareti suçuna isnat edilebilir.

– Uyuşturucu ticareti ve sanık tarafından uyarıcı madde bulundurulması da önemlidir. Uyuşturucu maddenin çok sayıda ve özenle hazırlanmış küçük paketler halinde bulunması, her paketin içinde aynı miktarda uyuşturucu maddenin tartılması ve uyuşturucu maddenin ele geçirildiği yer veya yakınında hassas terazi ve ambalaj malzemelerinin bulunması, uyuşturucunun kullanım dışında bir amaçla tutulduğunu gösterecektir.

– Suç vasfının belirlenmesi için şüphelinin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanıp kullanmadığı ve gelir durumu gibi faktörler önemlidir.

 

Uyuşturucu Ticareti Cezası

TCK Madde 188- (1) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden kişi, yirmi yıldan otuz yıla kadar hapis ve ikibin günden yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı fiilinin diğer ülke açısından ithal olarak nitelendirilmesi dolayısıyla bu ülkede yapılan yargılama sonucunda hükmolunan cezanın infaz edilen kısmı, Türkiye’de uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı dolayısıyla yapılacak yargılama sonucunda hükmolunan cezadan mahsup edilir.

(3) Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, on yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. (Ek cümle: 18/6/2014 – 6545/66 md.) Ancak, uyuşturucu veya uyarıcı madde verilen veya satılan kişinin çocuk olması hâlinde, veren veya satan kişiye verilecek hapis cezası on beş yıldan az olamaz.

(4) (Değişik: 27/3/2015-6638/11 md.) a) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin eroin, kokain, morfin, bazmorfin, sentetik kannabinoid ve türevleri, sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioid ve türevleri veya amfetamin ve türevleri olması,

  1. b) Üçüncü fıkradaki fiillerin; okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi tedavi, eğitim, askerî ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi,

hâlinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(5) (Değişik: 18/6/2014 – 6545/66 md.) Yukarıdaki fıkralarda gösterilen suçların, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında, suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, verilecek ceza bir kat artırılır.

(6) Üretimi resmi makamların iznine veya satışı yetkili tabip tarafından düzenlenen reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran her türlü madde açısından da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır. (Ek cümle: 29/6/2005 – 5377/22 md.) Ancak, verilecek ceza yarısına kadar indirilebilir.

(7) Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu veya uyarıcı etki doğurmamakla birlikte, uyuşturucu veya uyarıcı madde üretiminde kullanılan ve ithal veya imali resmi makamların iznine bağlı olan maddeyi ülkeye ithal eden, imal eden, satan, satın alan, sevk eden, nakleden, depolayan veya ihraç eden kişi, sekiz yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(8) Bu maddede tanımlanan suçların tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Kaynak: https://www.kadirkarakus.av.tr/uyusturucu-ticareti/

 

 

 

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir